Sušené palivové drevo 12% (dostupné až od decembra 2023)

Palivové drevo Píla Košice

Kôš palivového
dreva (buk-dub)

pilovina-a-miesana-pilovina

Štiepka smrek,
jedľa a borovica

Drevné odrezky - palivové drevo

Kôš s drevenými odrezkami

pilovina-a-miesana-pilovina

Pilovina a miešaná pilovina