Sušené palivové drevo 12%

Palivové drevo Píla Košice

Sypané štiepané
palivové drevo

Palivové drevo Píla Košice

Kôš palivového
dreva (buk-dub)

pilovina-a-miesana-pilovina

Štiepka smrek,
jedľa a borovica

Drevné odrezky - palivové drevo

Kôš s drevenými odrezkami

pilovina-a-miesana-pilovina

Pilovina a miešaná pilovina